Antalya Klima Sökme Takma Klima Montajı

Antalya klima montajı
Antalya klima montajı

·        Drenaj hattı için inceleme yapılmalıdır. Drenaj tesisatı pis su tesisatına verilmemelidir. Drenaj suyu tahrik doğal akışı ile tahliye edilebilmelidir.

·        Klimanın mekânı kullanan insanların üzerine direkt olarak üflemesi sağlık sorunlarına yol açacaktır. Klima montaj yeri bu kıstas göz önüne alınarak seçilmelidir.

·        İç ünitenin monte edileceği yer ve bırakılacak boşluklar konusunda teknik dokümanlara ve kılavuza bakılmalıdır.

·        İç ünitenin asılacağı yer, ağırlığını çekebilecek bir yapıya sahip olmalıdır.

·        Ünitelerin yerleşim yerleri yanıcı gazların yakınında olmamalıdır.

·        Klimanın monte edileceği yer, direkt olarak güneş ışığına maruz kalmamalıdır.

·        Cihaz, mutfak ve mutfak cihazlarının bulunduğu ve yağlı olan ortamlarda kullanılmamalıdır. Kuaför ve benzeri mekânlarda kullanımı durumunda klima temizliğine özel özen gösterilmelidir.

·        Yerleşim yapılacak mekânda yüksek frekans yayan makinelerin olup olmadığı kontrol edilmelidir. Böyle bir ortama yapılan klima montajı yerleştirilen bir cihazda ciddi elektronik ve elektrik devre arızaları oluşabilir.

·        İç üniteler, sistemin genel performansını etkileyecek ısı kaynaklarının yakınına yerleştirilmemelidir.

·        İç üniteler çamaşırhane, mutfak gibi aşırı nemli ortamlara monte edilmemelidir. Aşırı nem sistem performansını azaltır.

Antalya klima montajı
Antalya klima montajı

·        Klima Montaj Servisi Dış üniteyi, dış ortam havasının üzerinden rahatça dolaşabileceği bir yere yerleştirilmelidir.

·        Dış ünite, kolayca servis verilebilmesi, klima montajı ve gerektiğinde de-montajının rahatça yapılabilmesi için en uygun yere monte edilmelidir.

·        Sistem performansı ve ilk yatırım maliyeti açısından bakır boru tesisatının en kısa olacağı yer seçilmelidir.

·        Üniteler, yazın mümkün olduğunca gölgede, kışın da korunaklı kalabilecek bölgelere klima montajı yapılmalıdır.

·        Üniteler direkt güneş ışığına ve rüzgâra maruz kalabilecek yerlere yerleştirilmemelidir. Eğer yerleştirilmek zorunda kalınıyorsa önlemler düşünülmeli, gerekirse şekli değiştirilmelidir. Hava akışına engel teşkil etmeyen kör bir nokta idealdir. Klima montaj servisi tarafından tüm hesaplamalar doğru bir şekilde gerçekleştirilmelidir.

·        Isı kaynaklarına, diğer klima cihazlarının üfleme ağızlarına, egzoz fanlarına, buhar ve yanıcı gaz kaynaklarına yakın montajdan kaçınılmalıdır.

·        Cihazlar direkt olarak toprak zemine ve eğik şekilde monte edilmemelidir.

·        Üniteler bina cephelerine ve/veya insanların altından geçebileceği yerlere monte ediliyorlarsa drenaj hattı çekilmelidir.

Antalya klima montajı
Antalya klima montajı

·        Klima monte edilmeden önce cihazın çalışacağı gerilimi (voltaj), kablo kesintisi, cihazı koruyan otomatik sigorta değeri, iç ve dış ünitenin konulacak yerin uygunluğu gibi konulara dikkat edilmelidir.

·        İç ünite yerine asılmalı ve sabitlenmeli, dış ünite zemine veya şase (konsol) üzerine kauçuk takozlarla sabitlenmelidir.

·        Klima montaj servisi tarafından izolasyonlu bakır boru hattı, tekniğine uygun elektrik ara tesisatı ve gırtlaklı borudan imal edilmiş drenaj hattı, dekoratif bant ile sarılmalı, düzgün bir hat oluşturacak şekilde sabitleme kelepçesi (1,5  m. arayla) ile duvara bağlanmalıdır.

·        Klima montaj teknik servisi tarafından bakır tesisatı yekpare boru ile kaynaksız çekilmeli, kaynak gerektiren durumlarda boru içinden “azot gazı geçirilerek” tamamlanmalı, ara tesisatın geçmesi gereken duvar gibi engeller delinmeli, ara tesisat ünitelere bağlanmalı, ara tesisatın kaçak kontrolü, N2 (azot) ile yapmalıdır.

·        Klima montaj servisi bakır boru hattı geçiş yeri için dolgu malzemesi kullanılmalıdır.

·        Klima montaj servisi, montaj işlemi bittikten sonra cihazı en az 6 m3/h vakum pompasıyla; en az aşağıdaki sürelerde vakumlamalıdır:

·        Klima ilk çalışmaya başladığında, ilk kalkış gerilimi ölçülmeli, birkaç dakika sonra çalışma gerilimi (voltaj) ölçülmeli ve uygunluğu kontrol edilmelidir.

·        Klimalar çalıştıktan ortalama 20 dakika sonra performans çalışma değerlerine ulaşabilmektedir. Bu nedenle cihazın çalışmasının üzerinden 20 dakika geçtikten sonra, çalışma esnasındaki gerilimi (voltajı), basınç değerleri, üfleme ve emiş sıcaklıkları ölçülmeli ve klima montaj servis formuna işlenmelidir.